Logo som leder til forsiden

Ingvild Barbara Follestad

Seniorkonsulent / Senior Executive Officer

Ingvild Follestad er seniorkonsulent og koordinator i KOBA-prosjektet (Kunnskapsoverføring i barnevernet) i Seksjon for folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Ingvild har kompetanse på prosjekt- og forskningskoordinering, e-læring og lederstøtte. Før hun kom til RBUP i 2013 jobbet hun som organisasjonssekretær i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) og på Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen. Ingvild er særlig opptatt av implementering og prosjektkoordinering, god kommunikasjonsflyt og samarbeid mellom RBUP og tjenestene.

Bakgrunn

Ingvild tar en mastergrad i barn og unges psykiske helse ved NTNU.