Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Ingrid Borren er forsker i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun jobber med ulike forskningsoppsummeringer på feltet psykisk helse hos barn og unge.

Kompetanse

Ingrid har erfaring med forskning, kvantitativ metode, kunnskapsoppsummering og litteratursøk. Hun har tidligere vært stipendiat, postdoktor og forsker ved Folkehelseinstituttet, Divisjon for Psykisk Helse, og har også arbeidet med kunnskapsoppsummeringer ved Kunnskapssenter for Helsetjenesten og med kunnskapsgrunnlaget for beslutningstaking i Kunnskapsdepartementet. Tidligere forskningsprosjekter har omhandlet temaene psykisk helse hos pårørende til somatisk syke, psykomotorisk utvikling hos barn relatert til prenatale risikofaktorer, intelligensforskning, foreldrekonflikt, og universelle skoleintervensjoner for forebygging av psykiske helseproblemer og mobbing blant barn og unge.

Bakgrunn

Ingrid har en mastergrad (2006) og en doktorgrad (2013) i psykologi fra Universitetet i Oslo.