RBUP logo

Ingerid er gruppeleder i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling.

Kompetanse

Ingerid har mange års erfaring fra barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien, og har deltatt i flere fagutviklingsprosjekt som omhandler samarbeidet mellom disse instansene. Hun har publisert flere fagartikler om forholdet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge med særlig vekt på sammenhengen mellom institusjonelle rammebetingelser og de profesjonelles praktiske handlinger. Ingerid jobber i Seksjon for spesialistutdanning og leder både profesjonsgruppa for sosionomene i spesialistutdanningen i barn og unges psykiske helse, og en gruppe for erfarne barnevernsarbeidere som utdanner seg til veiledere for nyansatte i barnevernet.

Bakgrunn

Ingerid er utdannet barnevernspedagog og sosionom, og har klinisk videreutdanning i barn og unges psykiske helse. Hun er cand. polit. med hovedfag i sosialt arbeid.