RBUP logo

Ida Steinrem

Spesialrådgiver / Special Adviser

Ida er spesialrådgiver i seksjon for kvalitesforbedring og tjenesteutvikling. Hun har et hovedansvar for barnevern og arbeider med tjeneste- og kompetanseutvikling i barnevernsfeltet.

Kompetanse

Ida har lang og bred erfaring fra barnevernarbeid, fra institusjonsarbeid, fra kommunalt barnevern og statlig barnevern. Hun har ledet to ulike barneverntjenester og vært leder for Fosterhjemstjeneste og Inntaksavdeling i statlig barnevern. De siste årene har hun som barnevernleder ledet et stort forsøksprosjekt i forbindelse med ny barnevernreform. Ida har særlig interesse for ledelsesfaget og kvalitetsutvikling. Videre har hun de senere årene blitt mer opptatt av barns rettigheter, barns medvirkning, og samarbeid med barn og foreldre for å finne gode løsninger for deres liv.

Bakgrunn

Ida er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i administrasjon og ledelse og barnerett.