Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Heidi jobber som forsker i Seksjon for sped- og småbarn, hvor hun blant annet arbeider med en oppfølgingsstudie av sitt doktorgradsprosjekt. Hennes forskningsområder er fosterbarn og barnevern. Heidi underviser også i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet.

Kompetanse

Heidi har blant annet kompetanse på ASQ, barnevern, sped- og småbarn og tilknytning. I 2014 fullførte hun sin doktorgrad med tittelen: Foster care - an opportunity for young children: A longitudinal and prospective study of foster children’s attachment and development. Heidi er særlig interessert i tilknytningsteori og utviklingsteori, og hvordan denne kunnskapen kan benyttes i barnevernssammenheng, med spesielt fokus på fosterbarn. Hun er prosjektleder for prosjektet «Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention (ABC) - en pilotstudie med norske småbarnsfamilier i barneverntjenesten» og «Utvikling og tilknytning hos fosterbarn. En oppfølgingsstudie ved 8-års alder» («A prospective longitudinal study of foster children’s development and attachment to their foster parents: A follow up at 8 years of age»), som er en oppfølging av foreldre og barn i doktorgradsprosjektet «Utvikling og tilknytning hos fosterbarn ved 2-3 års alder».

Bakgrunn

Heidi er utdannet sykepleier og psykolog.