RBUP logo

Heidi Frantzen

Spesialrådgiver / Special Adviser

Heidi er spesialrådgiver og jobber i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun arbeider i hovedsak med tjeneste- og kompetanseutvikling i barnevernsfeltet.

Kompetanse

Heidi har kompetanse på implementering, kompetanseutvikling, barnevern, psykisk helse og rus. Tidligere studieleder og gruppeleder i Spesialistundervisningsprogrammet og Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning. Variert klinisk erfaring både fra første og annenlinjetjenesten, blant annet som miljøterapeut både på institusjon og ambulant, behandler og saksbehandler. Heidi ønsker å skape gode hverdager for barn og unge, og er særlig opptatte av det i utvikling og formidling. Dette innebærer praksisnær, realistisk og tydelig formidling og prosessledelse.

Bakgrunn

Heidi er klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse, barnevernspedagog og familieterapeut.