RBUP logo

Heidi Brautaset

Studieleder / Programme Manager

Heidi Brautaset er studieleder i Seksjon for langsgående undervisningsprogram og jobber med formidling og veiledning innen psykologprofesjonens kompetanse/ansvar og rolle i det tverrfaglige teamet.

Kompetanse

Heidi har kompetanse innen metodeutvikling for gruppeterapi for ungdom, psykoterapi basert på nyere relasjonsorientert teori og anvendelse av kreative uttrykk i psykoterapi. Heidi jobber også med "resilience" og utviklingspsykologi.