Logo som leder til forsiden

Hege Pettersen Sandtrø

Spesialrådgiver / Special Adviser

Hege er spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn og jobber i forsknings- og utviklingsprosjektet Sov godt samt som NBO-trener.

Kompetanse

Hege har lang erfaring som sykepleier ved nyfødtintensiv avdeling på Rikshospitalet, med hovedfokus på premature barn og deres familier. Hun er utdannet NIDCAP-observatør og ammeveileder og har jobbet med forskning, fagutvikling og implementeringsarbeidet ved avdelingen. Hun har jobbet som helsesykepleier ved Nydalen helsestasjon i Oslo siden 2011, spesielt med de aller minste og sårbare familier. Hege er sertifisert NBO-veileder og har vært NBO-trener hos RBUP siden 2015. Hun er sertifisert COS P kursholder. Hun er spesielt opptatt av det forebyggende helsearbeidet rettet mot de aller minste og deres familier, med hovedfokus på relasjonsbyggende arbeid, det å lære foreldre å forstå adferden til sitt nyfødte barn samt temaet søvn.

Bakgrunn

Hege er utdannet helsesykepleier med master i forebyggende helsearbeid i et kommunehelseperspektiv fra VID vitenskapelige høgskole. Masteroppgaven er en del av RBUPs forsknings- og utviklingsprosjekt Sov godt.