Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Filip Drozd er forsker i Seksjon for sped- og småbarn.

Kompetanse

Filip har kompetanse på forskning, utvikling og implementering av tiltak og metoder for barn, unge og familier, samt digitale helsetjenester. Han er særlig opptatt av å omsette forskning i praksis, ta i bruk forskningsmetoder i arbeid med kvalitetsforbedring og digitalisering av helsetjenester. Tidligere har han jobbet i kommunale boliger for mennesker med psykiske lidelser og undervist universitetsstudenter i psykologi på bachelor- og masternivå.

Bakgrunn

Filip har en master- og doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo på internettbaserte intervensjoner fra 2013. Han var postdoktor fra 2013-2016 og har siden jobbet som forsker på RBUP.