Logo som leder til forsiden

Filip Drozd er forsker i Seksjon for sped- og småbarn, og er involvert i flere prosjekter som Mamma Mia, Newborn Behavioral Observation (NBO) og Marte Meo med flere.

Kompetanse

Filip har kompetanse på utvikling av tiltak og metoder for barn, unge og deres foreldre samt e-helse og internett-intervensjoner. Han har erfaring med implementering av tiltak i tjenestene og tiltak- og evalueringsforskning. Filip har både utviklet og forsket på ulike e-helseløsninger, og ble i forbindelse med dette arbeidet interessert i de yngste barna og foreldrenes psykiske helse (bl.a. foreldre med barn med ADHD og fødselsdepresjon). Han er særlig opptatt av å omsette forskning i praksis, og bruke forskningsmetoder for å jobbe systematisk for bedre og sikrere tjenester for barn og unge, og deres familier. Tidligere har han jobbet i kommunale boliger for mennesker med psykiske lidelser og undervist universitetsstudenter i psykologi på bachelor- og masternivå.

Bakgrunn

Filip har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og tok doktorgraden på evaluering av internett-intervensjoner i 2013.