Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Elisabeth Hellzén

Spesialrådgiver / Special Adviser

Elisabeth Hellzén er studieleder i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling.

Kompetanse

Elisabeth har kompetanse innen sosial ulikhet, sosialpolitikk, brukermedvirkning og etniske minoriteter, psykososialt arbeid og utviklingsfremmende arbeid med ungdom. Hun jobber på seksjon tjenestestøtte og kurs og er særlig opptatt av de forhold mennesker lever under og hvordan de påvirker mulighetene for å få et godt liv. Elisabeth har lang erfaring fra arbeid innen BUP, barnevern, habilitering og frivillige organisasjoner. Hun er engasjert i bistandsarbeid, og har hatt flere opphold i Nicaragua, Bangladesh og Zambia hvor hun blant annet jobbet for Svenske Forum Syd og Redd Barna-alliansen med alternativ til vold, barneprostitusjon og offer for menneskehandel. Elisabeth deltok blant annet i Redd Barnas beredskapsstyrke etter Tsunamien på Sri Lanka i 2005. Dette feltet engasjerer henne fordi hun har stor tro på at menneskemøter i meningsfulle prosjekter kan bidra til endring. I 2014 var Elisabeth en av grunnleggerne av organisasjonen «Sosialarbeidere uten Grenser» i Norge.

Bakgrunn

Elisabeth er sosionom fra Stockholms universitet (1983), klinisk sosionom fra Nic Waals institutt (1992) og cand.polit. i Flerkulturell og utviklingsrettet utdanning fra HiOA (2001). Hun er godkjent veileder og har etterutdanning i nevropsykiatri og er sertifisert ICDP-trener med erfaring fra arbeid med grupper i Norge og Zambia. Elisabeth har også studert personalledelse ved BI.