Logo som leder til forsiden

Elin Kreyberg

Seksjonsleder / Head of Section for Specialist Training

Elin Kreyberg leder Seksjon for langsgående undervisningsprogrammer.

Kompetanse

Elin har kompetanse innen barn og unges psykiske helse, utredning og terapeutisk arbeid, skole og undervisning. Hun har vært lærer i grunnskolen og arbeidet i BUP (Trøndelag, Tøyen og NWI) siden tidlig på 1990-tallet. På NWI var Elin leder for ungdomsseksjonen. Hun har hatt en liten klinisk stilling ved BUP Nedre Romerike og jobbet terapeutisk med barn og ungdom (og familier) i skolealder. Elin begynte i RBUP i 1998 som seminargruppeleder for pedagogseminar i spesialistutdanningen, senere ble hun studieleder for pedagoger. De siste årene har hun jobbet med ulike prosjekter, utredninger og rapporter knyttet til skolen som arena for psykisk helse. Elin er særlig opptatt av sammenhengen mellom lek, læring og psykisk helse har opptatt henne både som lærer og spesialpedagog, som terapeut og nå i RBUP. Elin liker særlig godt å jobbe terapeutisk med ungdom. Hun er også opptatt av å fornye og videreutvikle en god spesialistutdanning som «leverer» robuste, kompetente og tilstedeværende fagpersoner med spesialistkompetanse som kommer brukerne av dagens og morgendagens tjenester til gode. Det er viktig for henne å være i spennet mellom klinikk og fagutvikling.

Bakgrunn

Elin er utdannet allmennlærer fra Levanger lærerhøgskole og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i pedagogikk fra UNIT. Hun er spesialpedagog (master fra Institutt for Spesialpedagogikk UiO) og spesialist i klinisk pedagogikk med Educational Therapy som metode. Ut over dette har hun utdanning i kognitiv atferdsterapi.