RBUP logo

Carina Lisøy er Ph.D.-stipendiat i forskningsprosjektet Echo i Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging. I Echo undersøker man effekten av et skolebasert tiltak for engstelige og triste barn. Hun er også involvert i Trygg før 3, et forskningsprosjekt hvor man ser på effekten av et system for å bedre prosesskvalitet i barnehager.

Kompetanse

Carina har kompetanse innen forebygging, utviklingspsykologi, perinatal depresjon, e-helse og kvantitativ metode. Hun jobber i Forskergruppe folkehelse og forebygging og er særlig opptatt av forebyggende arbeid, intervensjoner og langsiktig og helhetlig tenkning som sikrer barns oppvekstmiljø.

Bakgrunn

Carina har en mastergrad i helse-, sosial- og personlighetspsykologi fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i psykologi fra University of Alberta.