Logo som leder til forsiden

Åse er ansatt som forsker i Seksjon for folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Åse har kompetanse på helsefremmede og forbyggende arbeid, tiltaksutvikling, implementering og evalueringsforskning. Åse har også jobbet med populasjonsbaserte ungdomsundersøkelser og registerforskning. Tematikken for Åses doktorgrad var fysisk aktivitet og psykiske helse blant ungdom. Etter doktorgraden hadde Åse en post doc. hvor hun så på ungdoms helse og helsevaners betydning for skolefrafall og arbeidstilknytning i ung voksen alder. Åse er spesielt opptatt kvalitetsforbedring i tjenester til barn og unge, og især skolehelsetjenesten. Hun er nå prosjektleder for GuideMe (link). I GuideMe samutvikles og evalueres et arbeidsverktøy for skolehelsetjenesten som har til hensikt å implementere anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje. Åse har også vært tillitsvalgt for Forskerforbundet og hovedtillitsvalgt ved RBUP en årrekke, samt hovedtillitsvalgt for PILAR.

Bakgrunn

Åse har doktorgrad fra Institutt for allmenn og samfunnsmedisin ved det Medisinske fakultet i Oslo, hovedfag fra Norges Idrettshøyskole i Fysisk aktivitet og helse og er utdannet Helsesykepleier fra OsloMet.