Logo som leder til forsiden

Åse er ansatt som forsker i Seksjon for folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Åse er særlig opptatt av skolen som arena for helsefremmende og forebyggende arbeid, og helsesykepleiers rolle i dette arbeidet. I tillegg er hun opptatt av tidlig å identifisere og hjelpe de som trenger litt ekstra. De siste årene har kvalitetsutvikling i tjenestene og implementering vært sentrale tema i Åses arbeid, og samutvikling har vært en viktig arbeidsform. Mye av dettet arbeidet har foregått i forbindelse med utvikling av Skolehelse og prosjektet GuideMe (LINK) som hun er prosjektleder for. Åse har tidligere blant annet jobbet med frafall i videregående skole, psykisk helse og helseatferd blant ungdom, registerdata og epidemiologi.

Bakgrunn

Åse er utdannet helsesykepleier og har hovedfag i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøyskole (2003). I hennes doktorgradsarbeid (2010) var temaet endringer i - og sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse gjennom siste del av tenårene. Etter doktorgraden hadde Åse en Post. doc hvor hun forsket videre på psykisk helse og helseatferd i tenårene og deres betydning for frafall i videregående skole og arbeidstilknytning i ung voksen alder. I både Dr. grad og Post. doc arbeidet benyttet hun populasjonsbaserte kvantitative data.