Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Annette Jeneson er fagansvarlig i Utviklingsteam forskning og innovasjon (UFI). UFI er et tverrfaglig team med solid kompetanse innen utvikling av digitale datainnsamlingsløsninger, e-helse verktøy, forskning og prosjektledelse. Teamet har siden 2012 utviklet og driftet datainnsamlingsløsninger og prosjektstyringsverktøy for et titalls store forskningsprosjekter. De siste årene har UFI brukt denne solide faglige og erfaringsbaserte kunnskapen også utover forskningsområdet, til rådgivning og løsninger som støtter datadrevet tjenesteutvikling og innovasjon.

Kompetanse

Annette har kompetanse innen nevropsykologi, forskning, personvern smidig prosjektmetodikk, design tenkning, ledelse av digitale prosjekter og team, samt rammeverk som fremmer tverrfaglig forståelse og innovasjonskultur. Hun er sertifisert Scrum Master. Hun har tatt flere kurs innen designmetodikk (Google Design Sprint, AT-ONE og er sertifisert fasiliator i Kjernemodellen) og fasilitert flere workshops innen design i skjæringspunktet innsikt og strategi.

Bakgrunn

Annette har en doktorgrad i psykologi fra University of California, San Diego (2012). Der brukte hun to ulike metoder (nevropsykologiske eksperimenter og fMRI) for å undersøke det nevrobiologiske grunnlaget for hukommelse. Før doktorgraden jobbet hun i et tverrfaglig team med utviklere og forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Annette vendte tilbake til tverrfaglig arbeid da hun startet ved RBUP i 2012 for å lede en ny satsning og seksjon innen effektivisering av datainnsamlingsløsninger og forskningsstøtte, som har utviklet seg til dagens UFI-team.