Logo som leder til forsiden

Anne Liv Askeland

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Anne Liv jobber som forskningskoordinator i Seksjon for folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Anne-Liv har lang erfaring som forskningskoordinator, og har arbeidet i flere store forskningsprosjekt med planlegging, koordinering og gjennomføring av datainnsamling. Hun har tidligere jobbet som blant annet Clinical Research Associate (CRA) med kliniske studier.

Bakgrunn

Anne Liv er utdannet sykepleier med videreutdanning.