Logo som leder til forsiden

Anne Liv Askeland

Forskningskoordinator / Research Coordinator

Anne Liv jobber som forskningskoordinator i Seksjon for folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Anne Liv jobber som forskningskoordinator i ECHO-studien, som skal videreutvikle og evaluere et lavterskeltiltak for barn som er triste og/eller engstelige. Prosjektet har en kompleks datainnsamlingsløsning, som innebærer samarbeid med forskningsstøtteteamet og tett oppfølging. Anne Liv har arbeidet som forskningskoordinator på RBUP i over 10 år. Før hun kom til RBUP jobbet hun blant annet som Clinical Research Associate (CRA) med kliniske studier.

Bakgrunn

Anne Liv er utdannet sykepleier med videreutdanning.