RBUP logo

Anne Liv Askeland

Forskningskoordinator / Research Coordinator

Anne Liv jobber som forskningskoordinator i seksjon Forskergruppe folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Jeg jobber nå som forskningskoordinator i ECHO-studien. ECHO-studien skal videreutvikle og evaluere et lavterskeltiltak for barn som er triste og/eller engstelige. Over 50 skoler deltar i studien, og tett dialog og samarbeid med alle prosjektdeltakere er en viktig oppgave. Prosjektet har en kompleks datainnsamlingsløsning, som innebærer samarbeid med Forskningsstøtte-teamet og tett oppfølging. Jeg har arbeidet som forskningskoordinator på RBUP i over 10 år. Før jeg kom til RBUP jobbet jeg bl.a. som Clinical Research Associate (CRA) med kliniske studier.

Bakgrunn

Anne Liv er utdannet sykepleier med videreutdanning.