Logo som leder til forsiden

Anne Bøe

Leder RBUP stab / Head of Section staff

Anne er leder av RBUP stab.

Bakgrunn

Anne har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo med spesialisering i familie, livsløp og marginalisering samt en bachelorgrad i sosiologi fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold med spesialisering i internasjonal forståelse og ungdomskunnskap.