RBUP logo

Ane Lønsetteig

Rådgiver forskningsstøtte / Adviser Research Support

Ane jobber med utvikling av datainnsamlingsløsninger i forskningsstøtte i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon. Hun jobber med survey design og utvikling av digitale rapportløsninger som brukes i forskning, tjenesteinnovasjon og i internt kvalitetsarbeid i RBUP.

Kompetanse

Ane har mangeårig erfaring fra e-helsefeltet, og har et engasjement for arbeid innen helse og digital innovasjon. Hun er opptatt av hvordan digitale løsninger kan bidra til effektivisering og kvalitetsforbedring i helsevesenet og i kommunale tjenester, og forebygging av uhelse i samfunnet generelt. Ane har interesse for datakvalitet, spørreskjemametodikk og datainnsamlingsløsninger. Hun inspireres av å jobbe med problemstillinger som krever tverrfaglig samarbeid, både internt i RBUP og med tjenestene, og å jobbe i skjæringspunktet mellom digital utvikling og helse.

Bakgrunn

Ane er utdannet samfunnsøkonom, og har i tillegg påbegynt mastergrad i Health Economics, Policy and Management.