Logo som leder til forsiden

Agathe Aanderaa

Studieleder / Programme Manager

Agathe Aanderaa er studieleder for psykologer i Seksjon for langsgående undervisningsprogram, og faglig ansvarlig for undervisningsplaner og innhold i obligatorisk program til spesialiteten i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun er også gruppelærer for psykologer som spesialiserer seg ved RBUP.

Kompetanse

Ved RBUP jobber Agathe i hovedsak med videreutvikling av undervisningsprogram, implementering av ny kunnskap innen psykoterapifeltet og å fasilitere utviklingsprosesser som gjør at studentene hever sin terapeutkompetanse. Hun ønsker bidra til at studentene utvider sin forståelse av hva barn, unge og deres familier strever med, får et meningsfullt og nyttig språk for hva som skjer i terapi og gjør seg erfaringer av hvordan endringsarbeid foregår som gjør at de holder ut, trives og vokser i terapeutrollen over tid. I tillegg jobber Agathe 50 % klinisk i spesialisthelsetjenesten, nå i sped- og småbarnsenheten ved BUP Øvre Romerike i Ahus. Hun har over 10 års erfaring fra BUP, og bred kompetanse innen utredning og behandling av barn og ungdom, inkludert bruk av grupper for behandling av ungdom og i foreldreveiledning. Hun har også drevet med fagutvikling, -formidling og forbedringsarbeid i BUP. Fra tiden i psykisk helsevern for voksne har Agathe særlig jobbet med behandling av psykose og depresjon. Agathe veileder kandidater som er under utdanning, og har også veiledet ulike fagteam i førstelinje. Særskilte interesseområder innen klinikk er perinatal psykisk helse, utviklingspsykologi, tilknytning og mentalisering, og generelt behandling som retter seg mot å skape mening, bedre selv-andre relasjoner og som åpner opp for eksistensielle perspektiver.

Bakgrunn

Agathe er psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi og i klinisk barne- og ungdomspsykologi.