RBUP logo

Ole Martin Vangen er rådgiver og jobber med forskningsstøtte gjennom blant annet datainnsamling (Confirmit) i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon.

Kompetanse

Ole Martin har kompetanse innen datainnsamling (Confirmit), utvikling, statistikk og support. Han har flere års erfaring med teknisk utvikling og administrasjon av digitale datainnsamling- og benchmarkingsløsninger for kommunale og statlige tjenester, spesielt rettet mot forskningsmiljøer og fagområder innen barnevern, helse, oppvekst, integrering, leder- og medarbeiderutvikling.

Bakgrunn

Ole Martin har øvrig erfaring med teknisk veiledning, opplæring og brukerdokumentasjon. Han er særlig opptatt av samfunnsnyttige, brukervennlige og moderne datainnsamlingsløsninger.