RBUP logo

Ole Martin Vangen er rådgiver og jobber med forskningsstøtte gjennom blant annet datainnsamling (Confirmit) i Seksjon for oppsummert forskning og forskningsstøtte.

Kompetanse

Ole Martin har kompetanse innen datainnsamling (Confirmit), utvikling, statistikk og support. Han har flere års erfaring med teknisk utvikling og administrasjon av digitale datainnsamling- og benchmarkingsløsninger for kommunale og statlige tjenester, spesielt rettet mot forskningsmiljøer og fagområder innen barnevern, helse, oppvekst, integrering, leder- og medarbeiderutvikling.

Bakgrunn

Ole Martin har øvrig erfaring med teknisk veiledning, opplæring og brukerdokumentasjon. Ole Martin er særlig opptatt av samfunnsnyttige, brukervennlige og moderne datainnsamlingsløsninger.