RBUP logo

Monica Werner

Prosjektkoordinator / Project Coordinator

Monica Werner er prosjektkoordinator i Seksjon for tjenestestøtte og kurs. Hun organiserer og tilrettelegger det praktiske arbeidet rundt prosjekt, kurs og utdanninger.

Kompetanse

Monica jobber tett med kursansvarlige og forelesere, er superbruker i forskningssystemet Cristin og sitter i webteamet. Hun er ansatt i Seksjon for tjenestestøtte og kurs og er særlig opptatt av at RBUP når ut til sine målgrupper, med det brede tilbudet vi har innen kurs og utdanninger.

Bakgrunn

Monica har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI.