Logo som leder til forsiden

Monica Werner

Prosjektkoordinator / Project Coordinator

Monica Werner er prosjektkoordinator i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun organiserer og tilrettelegger det praktiske arbeidet rundt prosjekt, kurs og utdanninger.

Kompetanse

Monica jobber tett med kursansvarlige og forelesere, er superbruker i forskningssystemet Cristin og sitter i web-teamet. Hun er særlig opptatt av at RBUP når ut til sine målgrupper, med det brede tilbudet vi har innen kurs og utdanninger.

Bakgrunn

Monica har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI.