RBUP logo

Mona Sørensen Tenold

Spesialrådgiver / Special Adviser

Mona Sørensen Tenold er prosjektleder for tjenestestøtteprogrammet som er et samlingsbasert tjenesteutviklingsprogram for kommunal barnevernstjeneste. Programmet er utviklet i samarbeid med Bufdir til kommunal barneverntjeneste. Hovedformålet er å oppnå positiv praksisendring i tjenestene og faglig støtte slik at barn og familier får bedre tjenester. Programmet er prosessorientert, og har rom for tilpasning til behovene hos de ulike tjenestene som deltar.

Kompetanse

Mona har bred erfaring innen barnevern både fra Fylkeskommunalt-/statlig- og kommunalt barnevern. Erfaringen er fra barnevernsinstitusjon både som miljøterapeut og fagkonsulent, den lengste yrkeserfaringen er fra kommunalt barnevern hvor hun har hatt rollen som kontaktperson i undersøkelsesteam, i fosterhjemsteam, og vært barnevernleder over mange år. Mona er opptatt av høy kompetanse og god kvalitet på tjenestene. Utvikling av kvalitet i tjenestene gir sammenhengende og gode tjenestetilbud. Mona jobber i Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Bakgrunn

Mona er utdannet klinisk barnevernspedagog og familieterapeut. I tillegg har hun en master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge fra Høgskolen i Lillehammer, samt videreutdanning i barnevernledelse.