RBUP logo

Mona Sørensen Tenold

Spesialrådgiver / Special Adviser

Mona Sørensen Tenold er prosjektleder for tjenestestøtteprogrammet i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Programmet er utviklet i samarbeid med Bufdir til kommunal barneverntjeneste og hovedformålet er å oppnå positiv praksisendring i tjenestene og faglig støtte slik at barn og familier får bedre tjenester.

Kompetanse

Mona har bred erfaring innen barnevern både fra fylkeskommunalt-/statlig- og kommunalt barnevern. Erfaringen er fra barnevernsinstitusjon både som miljøterapeut og fagkonsulent, den lengste yrkeserfaringen er fra kommunalt barnevern hvor hun har hatt rollen som kontaktperson i undersøkelsesteam, i fosterhjemsteam og vært barnevernleder over mange år. Mona er opptatt av høy kompetanse og god kvalitet på tjenestene. og at utvikling av kvalitet i tjenestene gir sammenhengende og gode tjenestetilbud.

Bakgrunn

Mona er utdannet klinisk barnevernspedagog og familieterapeut. I tillegg har hun en master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge fra Høgskolen i Lillehammer, samt videreutdanning i barnevernledelse.