RBUP logo

Lisbeth Valla er forsker og jobber i Seksjon for sped- og småbarn. Hun underviser i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i regi av BUF-dir og H-dir. Temaet er psykisk helse i svangerskap og barselstid.

Kompetanse

Lisbeth har kompetanse innen forebyggende og helsefremmende arbeid, folkehelsearbeid, kunnskapsbasert praksis og tidlig intervensjon. Hun startet i RBUP i 2010, da som koordinator for prosjektet: "Kartleggingsverktøy i kommunehelsetjenesten" (KVIK). Lisbeth er særlig opptatt av tidlig innsats i forhold til de minste barna og deres familier. Lisbeth har tidligere arbeidet som sykepleier på nyfødt intensiv avdeling på Aker Sykehus, medisinsk hjerte- og karavdeling, Lovisenberg sykehus og hodeskadeavdelingen på Sunnaas sykehus. Etter fullført helsesøsterutdanning jobbet hun som helsesøster og fagansvarlig på helsestasjon for sped- og småbarn i Ski kommune, der hun også drev depresjonsmestringskurs (KID) for småbarnsforeldre.

Bakgrunn

Lisbeth er utdannet sykepleier med videreutdanning i forebyggende helsearbeid (helsesykepleier). Hun har master i sykepleiervitenskap fra Universitetet i Oslo og fullførte sin doktorgrad i forskningsprosjektet "Kartleggingsverktøy i kommunehelsetjenesten" (KVIK) i 2017.