Logo som leder til forsiden

Josefine Bergseth

Forskningskoordinator / Research Coordinator

Josefine Bergseth er forskningskoordinator i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon, der hun bistår med planlegging, koordinering og gjennomføring av forsknings-og tjenesteutviklingsprosjekter.

Kompetanse

Josefine har kompetanse innen kognitiv utvikling og forholdet mellom kognitive prosesser og hjernen, samt forskningsmetoder som EEG og MRI. Josefine har tidligere jobbet som forskningsassistent ved RBUP og Universitet i Oslo, og har bred erfaring med datainnsamling, analyser og prosjektkoordinering.

Bakgrunn

Josefine har en mastergrad i kognitiv nevrovitenskap fra Universitetet i Oslo og en bachelor i Psykologi fra Universitetet i Tromsø. Hun har i tillegg et årsstudium i fransk språk og kultur.