Logo som leder til forsiden

Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator / Project Coordinator

Inger-Line er prosjektkoordinator i RBUPs stab. Hun organiserer og tilrettelegge det praktiske arbeidet rundt prosjekt, kurs og utdanninger, samarbeider tett med våre studieledere og lærere og driver informasjonsarbeid mot søkere og studenter.

Kompetanse

Inger-Line har kompetanse innen kurs/utdanning innen ulike behandlingsmetoder. Hun er kontaktperson mot høyskoler som vi samarbeider med og sitter som ansattvalgt representant i RBUPs styre. Inger-Line er særlig opptatt av at vi i RBUP skal kommunisere godt med alle som trenger oss, og at våre kurs og utdanningstilbud oppleves som nyttige og relevante. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder/koordinator innenfor media.

Bakgrunn

Inger-Line er utdannet ved BI innen markedsføring og kommunikasjon, og er i tillegg utdannet helsesekretær.