Logo som leder til forsiden

Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator / Project Coordinator

Inger-Line er prosjektkoordinator i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling. Hun organiserer og tilrettelegge det praktiske arbeidet rundt prosjekt, kurs og utdanninger, samarbeider tett med våre studieledere og lærere og driver informasjonsarbeid mot søkere og studenter.

Kompetanse

Inger-Line har kompetanse innen kurs/utdanning innen ulike behandlingsmetoder. Hun er kontaktperson mot høyskoler som vi samarbeider med og sitter som ansattvalgt representant i RBUPs styre. Inger-Line er særlig opptatt av at vi i RBUP skal kommunisere godt med alle som trenger oss, og at våre kurs og utdanningstilbud oppleves som nyttige og relevante. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder/koordinator innenfor media.

Bakgrunn

Inger-Line er utdannet ved BI innen markedsføring og kommunikasjon, og er i tillegg utdannet helsesekretær.