RBUP logo

Hege Sundstrøm jobber i studieledelsen for Utdanning for kontorfaglig ansatte. Hun er også regional koordinator av prosjektet Tjenestestøtteprogrammet i Kompetansesatsing Kommunalt Barnevern. Dette er et opplæringstilbud RBUP har utviklet i samarbeid med Bufdir, RVTSene og RKBUene. Målet er å heve kompetansen i det kommunale barnevernet for å bedre tjenestene rettet mot sårbare barn, ungdom og familier.

Kompetanse

Hege har blant annet erfaring fra barnevernet, familievernet og undervisning. Hun jobber nå i Seksjon tjenestestøtte og kurs, og er særlig opptatt av oppvekst, familier, funksjonsulikhet, kulturulikhet, klasseulikhet og maskulinitet.

Bakgrunn

Hege har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Der har hun også tatt fordypning i kjønnsstudier på Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, med særlig fokus på menn og maskuliniteter.