Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Håkon Natanael Winje

Prosjektkoordinator / Project Coordinator

Håkon er nasjonal prosjektkoordinator for Tjenestestøtteprogrammet. Programmet er en del av Bufdirs kompetansesatsing for det kommunale barnevernet og skal bidra til kvalitetsutvikling i barneverntjenestene.

Kompetanse

Håkon har kompetanse innen psykologi og barnevern. Han skrev masteroppgave om bruk av felleselementer fra foreldreintervensjoner i barnevernet – hvordan vi kan finne det som er felles og faktisk fungerer på tvers av tiltakene. Han har også bidratt i flere forskningsprosjekter om felleselementer ved RBUP. I tillegg har han lang erfaring som miljøterapeut ved en akuttinstitusjon for barn i barnevernet. Han har kunnskap om strategier for forskning på og forebygging av psykiske vansker hos barn og unge, og er opptatt av hvordan vi formes av våre opplevelser – spesielt våre tidlige relasjoner.

Bakgrunn

Håkon har en master i psykologi med særlig vekt på barn og unges utvikling fra Universitetet i Oslo.