RBUP logo

Elisabet Solheim Buøen er forsker i Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging, og arbeider med forebyggende og kommunale prosjekter. Utvikling av et enda bedre barnehagetilbud inngår som en viktig del av arbeidet.

Kompetanse

Elisabet har kompetanse innen barns utvikling, psykisk helsevern og utviklingspsykologi. Som psykolog har hun erfaring fra familievern og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Siden 2012 har Elisabet jobbet som bydelspsykolog i et lavterskel psykisk helsetilbud i Grünerløkka bydel, med et tett samarbeid med helsesøstre og jordmødre. Hun er sertifisert COS-P-veileder og har drevet foreldregrupper siden 2012. Elisabet begynte å jobbe i RBUP i 2014 og er ansatt i seksjonen Forskergruppe førstelinjetjenester. Hun er særlig opptatt av utviklingspsykologi med hovedvekt på tilknytning, emosjonsregulering og sosial kompetanse samt god og bred formidling. Elisabet har blant annet bidratt til bøker, fagdager og veiledning; både til psykologstudenter ved NTNU, ansatte i de kommunale helsetjenestene og barnehageansatte.

Bakgrunn

Elisabet er spesialist i klinisk psykologi og har en PhD i psykologi fra NTNU. Hennes doktorgrad inngikk som en del av studien "Tidlig trygg" i Trondheim og undersøkte barnehagens betydning for barns utvikling, med vekt på voksen-barn relasjonen.