Logo som leder til forsiden

Eline Hagvoll Trudvang

Studieleder/ Programme Manager

Eline er studieleder for videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse samt gruppelærer og spesialrådgiver i Seksjon for sped- og småbarn.

Kompetanse

Eline har tidligere jobbet klinisk med gravide, sped- og småbarn og deres familier i spesialisthelsetjenesten, barnevern og kommunehelsetjenesten. Hun har helt siden studietiden vært opptatt av barnets utvikling i samspill med sine omgivelser. Særlig har tilblivelsen av en omsorgsperson fra tidlig svangerskap og foreldrearbeid når noe er strevsomt i graviditet, fødsel og/eller småbarnstid vært viktige tema for henne. Eline er opptatt av hvordan vi som hjelpere kan bli stødige og ydmyke støttespillere for sped- og småbarns familier generelt og sårbare barn og foreldre spesielt.

Bakgrunn

Eline er utdannet psykolog i Oslo i 2007 og ble spesialist i barn og ungdomspsykologi i 2015.