Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Ungdomsalder og psykoterapi

Kursrekke om ungdomsalder og psykoterapi

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2

Kursrekken består av 4 samlinger a 2 dager. Kursene kan også tas separat. 

En intensjon for alle samlingene er å gjøre det klinisk nært. Vi beveger oss inn i terapirommet og ser på hva som utspiller seg mellom ungdommen og terapeuten. 

19. og 20. september 2024

Det særegne ved ungdomsklienten og implikasjoner for den terapeutiske relasjon

Her går vi inn inn i det særegne ved ungdomsklienten med normalutviklingen som bakgrunnsteppe for å forstå deres psykiske strev og utfordringer i terapi. 

De sentrale utviklingsoppgavene utgjør rammeverk for å forstå hva som preger utviklingen både fysiologisk, kognitivt og emosjonelt. Sentral kunnskap er hjernens utvikling i ungdomsalder, og konsekvenser dette har for selvregulering og relasjonelle utfordringer.

Læringsmål:

Igjennom teori og øvelser få vekket nysgjerrigheten for forståelse av de store omveltningene ungdommen skal finne ut av. 

Med bakgrunn i denne forståelsen gå inn i bevisstgjøring av intensjonen med det terapeutiske arbeidet for den enkelte ungdom vi møter. Hvordan tilrettelegge for en god arbeidsallianse og relasjon.

 

09. og 10. desember 2024

Å arbeide med grunnleggende kapasiteter i ungdomsterapiene

Det transdiagnostiske perspektiv i å arbeide med grunnleggende kapasiteter (selv-andre regulering, oppmerksomhet og affektintegrasjon) i psykoterapi med ungdom. Hvordan ser de ut nå og hvordan kan de ramme/blokkere utviklingen hos en ungdom?

Hvilket psykologisk strev det er som ligger bak symptomet og hvordan oversette symptomet til et psykologisk innhold, et fenomennært språk som kan deles med ungdommen?

Sentrale problemstillinger vil være; når blir det et livsbegrensende symptom? Hva er mer vanlig pubertetsstrev? 

Læringsmål:

Å kunne gjenkjenne, fange opp de grunnleggende kapasiteter, og planlegge og gjennomføre et psykoterapeutisk arbeid. Ved å se på film av psykoterapeutiske arbeider, jobbe systematisk med dette gjennom studie av mikroprosesser. 

  

11. og 12.  februar 2025

Forståelse av ungdomsalderen; innganger til terapi

Med bakgrunn i forståelse av ungdomsalder; vil vi gå inn i hvilke implikasjoner dette har for innganger til terapi med ungdom. Dette omhandler bl.a. å bevisstgjøre seg intensjon med det terapeutiske arbeidet for den enkelte ungdom vi møter.

Sentrale problemstillinger er; Hva er terapi med ungdom? Hvilke rammer har de behov for? Hvordan tilrettelegge for utvikling av en god allianse og relasjon.

Videre il vi gi kjennskap til ulike metoder- teknikker som redskaper i arbeid med ungdom;

Kreative teknikker som utgangspunkt for felles oppmerksomhet. Intersubjektive prosesser i gruppeterapi. TIB-modellen til terapeutisk arbeid med ungdom. Hvordan dette kan gjøres innenfor et pasientforløp.

Læringsmål:

Å få en forståelse av ungdommens «her og nå orienterte væren». Å kunne få utvidet sitt repertoar for hvordan komme i et utviklende samspill, samtale med ungdom.

 

05. og 06 juni  2025

Relasjonelle utfordringer i terapeutisk arbeid med ungdom

I denne samlingen er det fokus på å fange opp det implisitte, arbeide i her og nå. Vi vil ha et spesielt fokus på skam og skyldfølelse, som særlig kan aktiveres i ungdomsalder. 

Hvordan fange opp og arbeide med dette?

Læringsmål:

Et særlig fokus på relasjonen mellom terapeut og ungdom, som utgangspunkt for å arbeide med utviklingsmessige behov. 

Som terapeut å kunne kjenne på, tåle og ikke aggere i et rom med emosjonelt press. Gjennom denne bevisstgjøringen forhindre prematur lukning i det terapeutiske arbeidet. 


Foreleser

Psykologspesialist Heidi Brautaset og psykologspesialist  Kristin Frich Moe

 

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 42 timer.

 

Kursansvarlig

Psykologspesialist Heidi Brautaset - heidi.brautaset@r-bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Målgruppe

Terapeuter fra ulike arbeidskontekster, som har erfaring med psykoterapeutisk arbeid med ungdom, og som har interesse for å fordype seg litt i både forståelse av ungdomspsykologien, samt implikasjonene dette har for terapeutisk arbeid med ungdom. 

En intensjon for alle samlingene er å gjøre det klinisk nært. Vi beveger oss inn i terapirommet og ser på hva som utspiller seg mellom ungdommen og terapeuten. 

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist:
 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist:
 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist:
 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: