Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Et nevroperspektiv på Tourettes syndrom, tvangslidelse (OCD) og psykoselidelser

Dette kurset gir en oversikt over tre tilstandsbilder: ticslidelser, tvangslidelser og psykoselidelser. 

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Dette er tilstander med antatte nevrobiologiske årsaksforhold og som inngår i en utvidet definisjon av nevroutviklingsforstyrrelser. Det vil være fokus på å kunne identifisere, kartlegge og skille tilstandsbildene fra andre lidelser, samt få oversikt over evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.

Forelesere

Anders Uldalen Brosstad er psykologspesialist ved OCD-team, Akershus Universitetssykehus.

Kjersti Karlsen er psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom, og jobber i dag 50% privat og 50% i Nasjonal kompetanseenhet for utviklingshemming og psykisk helse. Hun har gjennom hele sin faglige karriere hatt stor interesse for utviklingsmessige utfordringer og komplekse tilstander og har jobbet mye med nevropsykologi. I en årrekke jobbet hun med ungdom med alvorlige psykiske lidelser, flere år i sengepost. I 8 år var hun ansatt i Tips Sør-Øst og hadde da som hovedansvar å bygge opp kompetanse på psykoser I BUP i Helse Sør-Øst. I denne forbindelse var hun med i utviklingen av de nasjonale retningslinjene for psykoselidelser, og bidro inn i RBUP håndboka med sin kunnskap om psykoselidelser. Hun har skrevet boka «Alvorlige psykiske lidelser; psykoser og psykoselignende tilstander» som tar for seg psykoser hos de yngste. De senere årene har hun vært spesielt opptatt av likhetene mellom autisme og psykose, spesielt i de tilfeller der psykose oppstår i barne- eller tidlige ungdomsår. Kjersti Karlsen jobber også som barnesakkyndig og har i denne forbindelse utgitt boken «Analyse i komplekse barnevernssaker – fra magefølelse til kritisk tenkning» sammen med Judith van der Weele. Utgangspunktet for denne boken var at alvorlige psykiske lidelser og nevroutviklingsforstyrrelser ofte blir misforstått i barnevernet.

Arvid Nikolai Kildahl er spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne. Lang erfaring med å jobbe med mennesker med utviklingshemming i psykisk helsevern. PhD fra Universitetet i Oslo med temaet post-traumatisk stresslidelse hos voksne med autisme og utviklingshemming. Arvid er til daglig tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse og NevSom nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, begge Oslo universitetssykehus. I tillegg til å forske på utviklingshemming og psykisk helse jobber Arvid som psykolog i poliklinikken ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, OUS.

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Kreditering

Godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 7 timer.

Kurset vil bli søkt godkjent som tellende vedlikeholdsaktivitet for spesialister i medisin.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom
 • Tvangslidelse / OCD
 • Psykoselidelser

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: