Logo som leder til forsiden

Tilvenning og foreldresamarbeid

Et kurs om den viktige første overgangen i barns liv

Detaljer

 • Pris: 500,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Den første viktige overgangen i barns liv, er den fra hjem til barnehage. Små barn har grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet og forutsigbarhet. Samtidig som de er nysgjerrige og lekende utforskere. Skal overgangen fra hjem til barnehage bli god, kreves det et godt foreldresamarbeid, gode tilvenningsrutiner der små barns behov blir tatt på alvor og ikke minst engasjerte og fleksible barnehageansatte som bidrar til høy barnehagekvalitet.

På dette kurset vil du få innblikk i både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om tilvenning til barnehagen. 

Forelesere

May Britt Drugli er professor i pedagogikk. May Britt er en av landets ledende eksperter på de yngste barna i barnehagen og tilvenning. Hun har vært med i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehagen, og har blant annet ledet prosjektet «Liten og ny i barnehagen». Liten og ny i barnehagen er en tilvenningsmodell som er utviklet for å sikre de yngste barna i barnehagen en god overgang fra hjem til barnehage. May Britt er en mye brukt foredragsholder og har utgitt utallige fagbøker, fagartikler og vitenskapelige publikasjoner. Hun er hovedforfatter av boken Tilvenning og foreldresamarbeid som er en del av en bokserie om de yngste barna i barnehagen.

Elisabet Solheim Buøen er psykologspesialist og forsker. Hun har i en årrekke forsket på betydningen av barnehage for barns utvikling og har de siste årene hatt et spesielt fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagen. Hun har også hatt et spesielt fokus på barnehagen som forebyggende arena. Elisabet er medforfatter av boken Tilvenning og foreldresamarbeid. 

Kursansvarlig

Psykologspesialist og forsker Elisabet Solheim Buøen - elisabet.solheim@r-bup.no

Prosjektkoordinator Caroline Lund - caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

 • Kunnskap om hva ansatte kan gjøre for at tilvenningen skal bli så god som mulig
 • Kunnskap om små barns behov
 • Kunnskap om gode rutiner for tilvenning
 • Kunnskap om hvordan man kan oppnå og opprettholde et godt foreldresamarbeid

Målgruppe

Styrere og pedagogiske ledere. Kurset vil også være relevant for de med et overordnet ansvar for barnehagedrift i en kommune.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Digitalt (Zoom)
  Pris:

  kr 500,-

  Påmeldingsfrist: