Logo som leder til forsiden

Tilvenning og foreldresamarbeid

Et kurs om den viktige første overgangen i barns liv

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Den første viktige overgangen i barns liv, er den fra hjem til barnehage. Små barn har grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet og forutsigbarhet. Samtidig som de er nysgjerrige og lekende utforskere. Skal overgangen fra hjem til barnehage bli god, kreves det et godt foreldresamarbeid, gode tilvenningsrutiner der små barns behov blir tatt på alvor og ikke minst engasjerte og fleksible barnehageansatte som bidrar til høy barnehagekvalitet.

På dette kurset vil du få innblikk i både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om tilvenning til barnehagen. 

Forelesere

Ane Buer Ellestad er spesialpedagog og har jobbet i kommunal sektor i mange år. Ane har jobbet med helsefremmende og forebyggende tiltak i barnehage og skole, og har hatt særlig fokus på kvalitetsutvikling i barnehage. Ane har også lang erfaring fra PP-tjenesten, både som pp-rådgiver og avdelingsleder.  

Elisabet Solheim Buøen er psykologspesialist og forsker. Hun har i en årrekke forsket på betydningen av barnehage for barns utvikling og har de siste årene hatt et spesielt fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagen. Elisabet er medforfatter av boken Tilvenning og foreldresamarbeid som er en del av en bokserie om de yngste barna i barnehagen.

Kursansvarlig

Psykologspesialist og forsker Elisabet Solheim Buøen - elisabet.solheim@r-bup.no

Spesialpedagog Ane Buer Ellestad - ane.ellestad@r-bup.no

Prosjektkoordinator Caroline Lund - caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

 • Kunnskap om hva ansatte kan gjøre for at tilvenningen skal bli så god som mulig
 • Kunnskap om små barns behov
 • Kunnskap om gode rutiner for tilvenning
 • Kunnskap om hvordan man kan oppnå og opprettholde et godt foreldresamarbeid

Målgruppe

Styrere og pedagogiske ledere. Kurset vil også være relevant for de i med et overordnet ansvar for barnehagedrift i en kommune.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: