Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Kulturkompetanse og sensitivitet

Kulturkompetanse og sensitivitet i lys av barneoppdragelse, foreldreskap og barnevernsarbeid

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Barnevernet i Norge står overfor betydelige utfordringer når det gjelder å håndtere barn og familier med innvandrerbakgrunn. Det er en rekke faktorer som påvirker barn og familier med innvandrerbakgrunn, og omsorgen for barnet kan ikke skilles fra foreldrenes evne til omsorg og deres livssituasjon. Forskning og erfaring har vist at kulturkompetanse og sensitivitet er avgjørende i helse- og sosialt arbeid med minoriteter. Dette kurset vil fokusere på hvordan kultur påvirker barneoppdragelse, foreldreskap og forholdet mellom innvandrere og barnevernet. Det vil også vektlegge hvordan ansatte i barnevernet kan tilegne seg kulturkompetanse og sensitivitet for å utføre sitt arbeid effektivt. Kurset vil inkludere foredrag, gruppediskusjoner og plenumsrefleksjon. Gruppediskusjoner og plenumsrefleksjon gir mulighet til deltakerne å ta opp konkrete problemstillinger fra sitt arbeid. Læring gjennom refleksjon er et viktig aspekt av kurset.

Dette kurset vil berøre flere viktige temaer for utvikling av kulturkompetanse for alle som jobber med barn og unge med annerledes kulturell, språklig og religiøsbakgrunn. Deltakerne vil utforske ulike dimensjoner av kultur og samspillet mellom kultur og andre faktorer som migrasjon, sosioøkonomisk status, boligforhold, lokalsamfunn og akkulturasjonsprosesser. Kurset vil også ta opp betydningsfulle erfaringer knyttet til manglende kultursensitivitet, som er dokumentert både nasjonalt og internasjonalt. Forståelse av historisk perspektiv innen barnevernsarbeid er også viktig for å lære av tidligere feilgrep gjennom ulike tidsperioder frem til i dag. Å se barneoppdragelse, foreldreskap og barnevernsarbeid fra et kulturelt perspektiv er hovedmålet med kurset.

Foreleser

Spesialrådgiver Leoul Mekonen

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Leoul Mekonen - leoul.mekonen@r-bup.no

Prosjektkoordinator Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

 • Barnevernets historiske møte med barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn internasjonalt.
 • Dagens utfordringer knyttet til barnevernsarbeid i møte med barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn.
 • Begrepet kultur og hvordan det påvirker barneoppdragelse og forholdet mellom foreldre og barn.
 • Den komplekse gjensidige påvirkningen mellom kultur, migrasjon, levekår og akkulturasjonsprosesser.
 • Praktisk anvendelse av kulturkompetanse og sensitivitet i ulike sammenhenger, for eksempel i foreldreveiledning, rådgivning og forebyggende arbeid.

Målgruppe

Dette kurset er rettet mot ansatte innenfor barnevern, familievern, fosterhjem, barnehage, skole, skolehelsetjenesten, ICDP-veiledere, asylmottak, bokollektiv, BUP, helsestasjon for ungdom, fritidsklubber, minoritetsrådgivere og sosialarbeidere som jobber med barn, ungdom og familier i sårbare livssituasjoner.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: