Logo som leder til forsiden

Ungdomsalder og psykoterapi

Kursrekke om forståelse av ungdom og implikasjoner for det terapeutiske arbeidet. 

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2

Kursrekken består av 3 samlinger a 2 dager. Kursene kan også tas separat.

Samling 1 

14. og 15. desember 2023

Det særegne ved ungdomsklienten og implikasjoner for den terapeutiske relasjon

Vi inn i det særegne ved ungdomsklienten med normalutviklingen som bakgrunnsteppe for å forstå deres psykiske strev og utfordringer i terapi.

De sentrale utviklingsoppgavene utgjør rammeverk for å forstå hva som preger utviklingen både fysiologisk, kognitivt og emosjonelt. Sentral kunnskap er hjernens utvikling i ungdomsalder, og konsekvenser dette har for selvregulering og relasjonelle utfordringer.

Læringsmål samling 1

 • Igjennom teori og øvelser få vekket nysgjerrigheten for forståelse av de store omveltningene ungdommen skal finne ut av.
 • Med bakgrunn i denne forståelsen gå inn i bevisstgjøring av intensjonen med det terapeutiske arbeidet for den enkelte ungdom vi møter. Hvordan tilrettelegge for en god arbeidsallianse og relasjon.

Samling 2

21. og 22. mars 2024

Å arbeide med grunnleggende kapasiteter i ungdomsterapiene

Det transdiagnostiske perspektiv i å arbeide med grunnleggende kapasiteter (selv-andre regulering, oppmerksomhet og affektintegrasjon) i psykoterapi med ungdom. Hvordan ser de ut nå og hvordan kan de ramme/blokkere utviklingen hos en ungdom?

Hvilket psykologisk strev det er som ligger bak symptomet og hvordan oversette symptomet til et psykologisk innhold, et fenomennært språk som kan deles med ungdommen?

Sentrale problemstillinger vil være; når blir det et livsbegrensende symptom? Hva er mer vanlig pubertetsstrev?

Læringsmål samling 2

 • Å kunne gjenkjenne, fange opp de grunnleggende kapasiteter, og planlegge og gjennomføre et psykoterapeutisk arbeid. Ved å se på film av psykoterapeutiske arbeider, jobbe systematisk med dette gjennom studie av mikroprosesser.

Samling 3

23. og 24. mai 2024

Relasjonelle utfordringer i terapeutisk arbeid med ungdom

I denne samlingen er det fokus på å fange opp det implisitte, arbeide i her og nå. Vi vil ha et spesielt fokus på skam og skyldfølelse, som særlig kan aktiveres i ungdomsalder.

Hvordan fange opp og arbeide med dette?

Læringsmål samling 3

 • Et særlig fokus på relasjonen mellom terapeut og ungdom, som utgangspunkt for å arbeide med utviklingsmessige behov.
 • Som terapeut å kunne kjenne på, tåle og ikke aggere i et rom med emosjonelt press. Gjennom denne bevisstgjøringen forhindre prematur lukning i det terapeutiske arbeidet.

Foreleser

Psykologspesialist Heidi Brautaset

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 42 timer.

Kursansvarlig

Psykologspesialist Heidi Brautaset - heidi.brautaset@r-bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

Overordnet mål:

 • Erverve forståelse av ungdommens utviklingsprosjekter, og implikasjoner dette har for forståelse og det terapeutiske arbeidet.

Målgruppe

Terapeuter fra ulike arbeidskontekster, som har erfaring med psykoterapeutisk arbeid med ungdom, og som har interesse for å fordype seg litt i både forståelse av ungdomspsykologien, samt implikasjonene dette har for terapeutisk arbeid med ungdom.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist:
 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: