Logo som leder til forsiden

Sov godt

Barn som strever med søvn er en av hovedgrunnene til at omsorgspersoner oppsøker hjelp i barnets første leveår.

Det viser det seg at mange foreldre ikke får den hjelpen de trenger når problemene oppstår. RBUP har derfor utviklet Sov godt som er et veiledet internett-basert selvhjelpsprogram for foreldre med barn (6 måneder til 3 år) som har søvnproblemer. Programmet er ment som et supplement til tradisjonell oppfølging og veiledning, og ikke en erstatning.

Hva innebærer Sov godt-opplæringen?

  • to hele opplæringsdager (med fysisk oppmøte)
  • tre halve veiledningsdager (digitalt)

På opplæringsdagene vil deltakerne få presentert Sov godt-programmet. Deltakerne vil få oppdatert søvnkunnskap og lære om søvntrappen som modell for hvordan man kan jobbe med familier som strever med søvnen.

  • Det kreves at deltagere har med egen laptop og Bank-ID for innlogging til programmet.
  • For å få en registrert bruker i Sov godt-programmet er det viktig at personnummer registreres ved påmelding.

De påfølgende veiledningsdagene er basert på at deltakerne har med seg case fra egen praksis hvor de får veiledning i tråd med bruk av Sov godt-programmet. 

Gjennomført kurs vil gi sertifisering i bruk av Sov godt.

Undervisere 

Helsesykepleier Hege P. Sandtrø, RBUP Øst og Sør og psykolog Turid Skjerve Leksbø, Voss DPS

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 20 timer.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 21 timer.

Kursansvarlig

Studieleder og helsesykepleier Hege P. Sandtrø - e-post: hege.sandtro@r-bup.no

Kurs- og prosjektkoordinator Unni Rosenkilde - e-post: unni.rosenkilde@r-bup.no

Pris

Kursavgift (til RBUP) kr. 1200,- pr. deltager (ikke inkludert tilgang til Sov godt-plattformen.)

Youwell vil gi tilgang til Sov godt-plattformen, som er det programmet deltagerne skal ha opplæring i . Hver kommune/bydel må betale lisens for dette så lenge de ønsker å bruke programmet. Lisensen dekker drift og support. Youwell vil fakturere kommunen/bydelen direkte.

1-2 brukere kr. 300 per md. pr. deltager
3-5 brukere kr. 250 per md. pr. deltager 
6-9 brukere kr. 225 per md. pr. deltager 
10 eller flere brukere kr. 200 per md. pr. deltager

(Prisene fra Youwell er ekskl. MVA)

Evaluering

Foreldre som får tilbud om Sov godt, vil bli spurt om å delta i en følgeevaluering hvor RBUP får tilgang til opplysningene deres i programmet, for å se om Sov godt bedrer barns søvn.

Ansatte som får opplæring og programmet, kan bli spurt om å delta i et intervju om erfaringer i bruken av Sov godt.

Deltagelse for foreldre og ansatte er frivillig.

Kursets mål

Gi deltagerne:

  • Kunnskap om viktigheten av søvn
  • Kunnskap om små barns søvn og de vanligste søvnutfordringene
  • Veiledningskompetanse i tråd med søvntrappen
  • Innføring i bruk av Sov Godt plattformen

Målgruppe

Programmet er primært ment til bruk for helsesykepleiere på helsestasjonen og for psykologer i førstelinjetjenesten.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)