Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Sov godt opplæring

Barn som strever med søvn er en av hovedgrunnene til at omsorgspersoner oppsøker hjelp i barnets første leveår.

Detaljer

 • Pris: For pris, se påmeldingsskjema.
 • Antall kursdager: 5

Det viser det seg at mange foreldre ikke får den hjelpen de trenger når problemene oppstår. RBUP har derfor utviklet Sov godt som er et veiledet internett-basert selvhjelpsprogram for foreldre med barn (6 måneder til 3 år) som har søvnproblemer. Programmet er ment som et supplement til tradisjonell oppfølging og veiledning, og ikke en erstatning.

Hva innebærer Sov godt-opplæringen?

 • to hele opplæringsdager (med fysisk oppmøte)
 • tre halve veiledningsdager (digitalt)

På opplæringsdagene vil deltakerne få presentert Sov godt-programmet. Deltakerne vil få oppdatert søvnkunnskap og lære om søvntrappen som modell for hvordan man kan jobbe med familier som strever med søvnen.

 • Det kreves at deltagere har med egen laptop og Bank-ID for innlogging til programmet.
 • For å få en registrert bruker i Sov godt-programmet er det viktig at personnummer registreres ved påmelding.

De påfølgende veiledningsdagene er basert på at deltakerne har med seg case fra egen praksis hvor de får veiledning i tråd med bruk av Sov godt-programmet. 

Gjennomført kurs vil gi sertifisering i bruk av Sov godt.

Undervisere 

Helsesykepleier Hege P. Sandtrø, RBUP 

Psykologspesialist Hege Syversen Smerud, RBUP

Psykolog Turid Skjerve Leksbø, Voss DPS

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 20 timer.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 21 timer.

Kursansvarlig

Studieleder og helsesykepleier Hege P. Sandtrø, RBUP - e-post: hege.sandtro@r-bup.no

Kurs- og prosjektkoordinator Unni Rosenkilde, RBUP - e-post: unni.rosenkilde@r-bup.no

Pris

Kursavgift (til RBUP) kr. 1200,- pr. deltager (ikke inkludert tilgang til Sov godt-plattformen.) Kursprisen på Sov godt opplæring går opp til vanlig standardpris i 2025 til kr. 2950,-.

Youwell vil gi tilgang til Sov godt-plattformen, som er det programmet deltagerne skal ha opplæring i . Hver kommune/bydel må betale lisens for dette så lenge de ønsker å bruke programmet. Lisensen dekker drift og support. Youwell vil fakturere kommunen/bydelen direkte.

1-2 brukere kr. 300 per mnd. pr. deltager
3-5 brukere kr. 250 per mnd. pr. deltager 
6-9 brukere kr. 225 per mnd. pr. deltager 
10 eller flere brukere kr. 200 per mnd. pr. deltager

(Prisene fra Youwell er ekskl. MVA)

Evaluering

Foreldre som får tilbud om Sov godt, vil bli spurt om å delta i en følge-evaluering hvor RBUP får tilgang til opplysningene deres i programmet, for å se om Sov godt bedrer barns søvn.

Ansatte som får opplæring og programmet, kan bli spurt om å delta i et intervju om erfaringer i bruken av Sov godt.

Deltagelse for foreldre og ansatte er frivillig.

Kursets mål

Gi deltagerne:

 • Kunnskap om viktigheten av søvn
 • Kunnskap om små barns søvn og de vanligste søvnutfordringene
 • Veiledningskompetanse i tråd med søvntrappen
 • Innføring i bruk av Sov Godt plattformen

Målgruppe

Programmet er primært ment til bruk for helsesykepleiere på helsestasjonen og for psykologer i førstelinjetjenesten.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1200,- (I tillegg kommer lisensavgift til Youwell. Se informasjon om pris over.)

  Påmeldingsfrist:
 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 2950,- (I tillegg kommer lisensavgift til Youwell. Se informasjon om pris over.)

  Påmeldingsfrist: