Logo som leder til forsiden

Kjønnsinkongruens hos barn og unge

I samarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK), Rikshospitalet, inviterer vi til en fagdag om kjønnsinkongruens.

Detaljer

  • Pris: 500,-
  • Antall kursdager: 1
  • Påmeldingsfrist:

I dag er det vanlig for ungdommer å ha tanker om sin kjønnsidentitet. Noen strever, og fagfolk både i primær og spesialisthelsetjenesten møter disse ungdommene. Det er viktig å bli møtt av trygge og kompetente hjelpere.

Hva vet vi om kjønnsinkongruens i Norge i dag? Hvordan skal vi samarbeide om, og jobbe med barn og unge med kjønnsinkongruens?

Forelesere

Overlege Anne Wæhre, Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK)

Barne- og ungdomspsykolog Kirsten Resaland, psykologspesialist ved Romerike BUP. Kirsten og har jobbet med psykisk helse hos ungdom i mange år. Hun har også skrevet fagbøker om temaet ungdomsutvikling.

Ronny Aaserud er psykologspesialist og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Han har jobbet med barn, ungdom og voksne med kjønnsinkongruens ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) Oslo kommune og Bærum DPS siden 2015, og fra 2019 har han vært en del av det tverrfaglige Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av unge (KID-Teamet) ved Rikshospitalet. I 2019 satt han i referansegruppen for utarbeidelse av Nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens.

Psykologspesialist Linda David, Oslo universitetssykehus HF, Den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens, barn og unge, Rikshospitalet.

Harry Benjamin, ressurssenter (HBRS). Landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no
Spesialrådgiver Line Brager-Larsen - line.larsen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Praktisk

En lett lunsj er inkludert i prisen.

Deltakelse: Fysisk eller digital. Ved påmelding vennligst spesifiser i kommentarfeltet om du deltar fysisk eller digitalt.

Kursets mål

Du lærer om:

  • Hva kjønnsinkongruens er.
  • Hva som kjennetegner barn og unge med kjønnsinkongruens.
  • Hvordan møte barn og unge med kjønnsinkongruens og deres familier.
  • Hvordan ivareta barn og unge med kjønnsinkongruens og deres familier.


Målgruppe

Ansatte i BUP, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjenesten og andre som møter ungdom som strever med kjønnsidentitet.

Filer til nedlasting:

Kommende kurs

  • Kursdager:
    Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
    Pris:

    kr 500,-

    Påmeldingsfrist: