Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Lær å ta opp uro

Uro-metoden er et samtaleverktøy for å ta opp uro og bekymring for barn og unge med den det gjelder.

Å ta opp uro er et samtaleverktøy som skal bidra til at terskelen for tidlig intervensjon senkes. Ved å ta opp uro tidligst mulig med den det gjelder, på en gjennomtenkt og konkret måte, økes sannsynligheten for en god dialog og et åpent samarbeid.

Metoden er utviklet av Esa Eriksson og Tom Arnkil ved Helse og Velferdsetaten i Helsingfors.

Uro-samtalen er et universelt forebyggende tiltak som kan bidra til bedre og mer åpent samarbeid med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere. Opplæring og praktisk ferdighetstrening i metoden er avgjørende. Mange som jobber med barn og unge opplever at det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene det gjelder. Målet med Uro-samtalen er å hjelpe ansatte til å ta den viktige samtalen – før det blir den vanskelige samtalen.

Omfang

10 timer over to dager.

Arbeidskrav

Deltakerne skal gjennomføre minst en Uro-samtale mellom opplæringsdagene.

Kursets mål

Etter kursdagene skal deltakerne

  • Ha kunnskap om Uro-metoden
  • Kunne ta i bruk Uro-skjema i planlegging av samtaler 
  • Kunne gjennomføre Uro samtaler med foreldre, samarbeidspartnere og barn/unge
  • Kunne bruke Uro-soner i samtaler med kollegaer og tverrfaglig samarbeid

Målgruppe

Alle som har sitt daglige arbeid med barn, ungdom og familier i kommunen. Spesielt egnet for ansatte i barnehager, skoler og AKS/SFO.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.
Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet

Påbygningskurs

Treneropplæring i Uro-metoden