Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Samværspuslespillet

Hvordan analysere, vurdere og tilrettelegge for gode samvær etter omsorgsovertakelse for de minste barna? En klinisk og teoretisk tilnærming.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse kan være preget av mye strev, store affekter og krevende reaksjoner. Jussen blir ofte førende for samværsomfang. Noen ganger kan det treffe barnets behov, andre ganger kan man spørre seg om omfanget virkelig er til barnets beste. Sentrale spørsmål er: Hvordan kan barnet få en optimal fungering i hverdagen? Hvor stor samværskapasitet har barnet, og hvordan er foreldrenes samværskompetanse? Hvordan kan barneverntjenesten, fosterforeldre, barnehagelærere og andre viktige personer, støtte opp om samværene, slik at de blir så utviklingsfremmende som mulig for barnet?

Kursbeskrivelse

 • Ytre rammer
 • Juridiske rammer: Rettssikkerhet og medvirkning
 • Samværskvalitet
 • Barnets samværskapasitet
 • Foreldrenes samværskompetanse og oppfølging av dem
 • Fosterhjemsarbeid i praksis
 • Mandat, gjennomføring og rapport

Forelesere

Eli Wenche Andersen, klinisk sosionom og familieterapeut og spesialist i sped- og småbarns psykiske helse. Hun har bred erfaring og kompetanse på kartleggingsmetoder innen barnevern, samt barne- og ungdomspsykiatrien.

Anne-Malin Granerud, kliniker innen sped- og småbarn, samt psykisk helse. Hun har en master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge og har har bakgrunn fra kommunalt og privat barnevern.


Kursansvarlig

Eline Hagvoll Trudvang, studieleder - eline.trudvang@r-bup.no

Unni Rosenkilde, prosjektkoordinator - unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

 • Bidra til at fagfolk har gode og viktige begreper til å drøfte samvær, samt har verktøy til å gjøre analyser og iverksette tiltak.
 • Bidra til viktige refleksjoner rundt hvordan vi som fagpersoner hjelper barn og foreldre slik at samværsomfanget er med på å støtte barnet og foreldrene til å nå sitt potensiale.

Målgruppe

Passer for alle som jobber i barnevernet og i tillegg andre som jobber med små barn som har samvær, for eksempel BUP, helsestasjonen, barnehager og PPT.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: