Logo som leder til forsiden

Vold i nære relasjoner i et minoritetsperspektiv

Hvordan skal vi møte og hjelpe barn som er utsatt for vold i minoritetskontekst?

Vold mot barn er et stort folkehelseproblem som rammer barn på flere områder. Alle profesjoner har meldeplikt dersom de oppdager at barn og unge er utsatt for vold, men mange synes det er vanskelig å vite hvordan man avdekker vold og hvilke tegn man må se etter ved mistanke om vold. Terapeuter som jobber med innvandrere og flyktninger, vegrer seg eller føler seg handlingslammet når de kommer i kontakt med voldsofre og utøvere. Tre viktige temaer dekkes under dagsseminaret:

  1. Forståelse av og strategier for å hjelpe voldsutsatte barn og ungdommer 
  2. Barn som lever med vold og overgrep - hvordan få frem barnets stemme?
  3. Vold og overgrep under pandemien - hva har vi lært?

Kursets mål

Du lærer om:

  • Hva innebærer vold mot barn?
  • Å møte barn som er utsatt for vold - hva vil det si å få frem barnets stemme?
  • Hvordan møte barn utsatt for vold i minoritetskontekst?
  • Forebygging av vold mot barn gjennom foreldreveiledning
  • Hva kan gjøres for å støtte barn psykososialt?

Målgruppe

Ansatte i barnehage, skole, fritidsklubber, barnevern, BUP, helsestasjon, skolehelsetjeneste, asylmottak og frivillige organisasjoner.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet