Logo som leder til forsiden

Ungdommens mål i samtaler og terapi

HEVD (Hva er viktig for deg?) er et samtaleverktøy som kan brukes med ungdommer som søker hjelp i psykiske helsetjenester i førstelinjen.

Det å sette konkrete mål i samtaler og terapi med ungdom på en strukturert og systematisk måte, har vist seg å være en nyttig måte å jobbe på.

Forskning har vist at arbeid med mål kan påvirke arbeidsalliansen, behandlingseffekten og ungdommens agens på en gunstig måte. I denne kurspakken vil du lære om hvordan du sammen med ungdommen kan konkretisere terapeutiske mål som kan kartlegges ved oppstart og over tid.

Samtaleverktøyet HEVD går ut på å stille ungdommen spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Slik kan ungdommene selv medvirke til å definere hva de ønsker å jobbe med i samtalene. Gjennom å stille dette spørsmålet får ungdommen mulighet til å definere ett til tre mål – eller temaer – som de ønsker å arbeide med i samtalene. Ungdommens egendefinerte mål følges deretter systematisk opp gjennom hele behandlingsforløpet, ved at målene kartlegges på en skala fra 1-10.

Kursets omfang og form

Innføringskurs (en hel dag)
Veiledningsdager (en halv dag)

Kursets mål

  • Du vil få opplæring i bruk av HEVD-verktøyet
  • Du vil få en innføring i teori og empiri som understøtter metoden (arbeid med mål i samtaler med ungdom) – samt forskning som er gjort på HEVD-verktøyet i Norge
  • Du vil få veiledning i bruk av metoden på egen sak og få mulighet til å delta på to erfaringsutvekslingssamlinger

Målgruppe

Kurspakken egner seg godt for helsesykepleiere, psykologer og andre som arbeider med samtaler med ungdom over tid – spesielt i førstelinjen.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet