Logo som leder til forsiden

Implementeringskunnskap for ledere

Sentrale begreper fra studier av implementeringsprosesser, et rammeverk for å forstå og vurdere planlagte endringer i praksis.

Mange tjenester har medarbeidere med høy kompetanse, men kan likevel erfare at de ikke «får nok ut av kompetansen» som organisasjon eller fellesskap. Kurset presenterer sentrale begreper fra forskningsstudier av implementeringsprosesser, som et rammeverk for å forstå og vurdere viktige aspekter ved planlagte endringer i tjenestens praksis. Du lærer noe om hvordan du kan benytte eksisterende kompetanse best mulig, og eventuelt å tilføre «riktig» ny kompetanse.

Å implementere betyr å iverksette eller å innføre. I tjenestene snakker vi oftest om implementering når vi vil innføre en ny praksis, eller en ny måte å gjøre tingene på. En implementeringsprosess inneholder planlagte aktiviteter og strategier for å introdusere, innpasse og opprettholde ny praksis. I dette kurset får du innsikt i trinnene i en implementeringsprosess. Et hovedhensyn er tilpasningen mellom endringene som skal innføres og eksisterende praksis i tjenesten eller organisasjonen. Vi belyser sider ved organisasjonen som implementeringsklima og -kapasitet, ved medarbeiderne som ferdigheter, holdninger, mestringstro og motivasjon, ved ledelse som forberedelse, tilrettelegging og utholdenhet.

Forelesere

John Kjøbli, forsker og seksjonsleder i RBUP
Inger Hodne, psykolog og seksjonsleder i RBUP

Arbeidskrav/forberedelse

Ta med erfaringer fra din egen lederpraksis knyttet til implementerings- og forbedringsarbeid. Send gjerne inn spørsmål du gjerne vil ha besvart i kurset til inger.hodne@r-bup.no

Kursets mål

  • Kjenne sentrale aspekter ved implementering og begreper som beskriver prosessene
  • Ha kjennskap til hvordan du som leder kan planlegge og tilrettelegge for å innføre ny praksis i tjenesten

Målgruppe

Ledere og mellomledere i barn- og ungetjenester, eventuelt også prosjektledere.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet