Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE)

Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) er et kartleggingsverktøy som vurderer barnets utvikling.

Ages & Stages Questionnaire: Sosio-emosjonell (ASQ:SE) er et screeninginstrument for sped- og småbarns sosiale og emosjonelle kompetanse. Det identifiserer barn som trenger videre kartlegging og eventuell utredning. ASQ:SE supplerer ASQ (Ages & Stages Questionnaires).

ASQ og ASQ:SE er et foreldrebasert spørreskjema om barns utvikling. Foreldrene blir sett på som aktive partnere i både vurdering, utforming og iverksetting av tiltak. ASQ:SE består av åtte separate skjemaer som er beregnet på barn fra seks måneder til fem år. Etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy drøftes og praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne.

Tre utviklingslinjer gjør kartleggingsinstrumenter som ASQ og ASQ-SE svært aktuelle:

  • Økt fokus på betydningen av tidlig intervensjon
  • Ny kunnskap som indikerer at flere tilstander kan oppdages tidligere enn det gjøres i dag
  • Spesifikke tiltak for spesifikke tilstander er utviklet

Kursets mål

  • Får en grundig innføring i administrasjon av ASQ:SE, skåring av svarene, og tolkning av resultatene
  • Å bruke ASQ:SE

Målgruppe

Kurset passer for helsesykepleiere, leger, psykologer og ansatte i barnehager, barnevern og spesialisthelsetjenesten.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.>
Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet