Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Ages & Stages Questionnaire (ASQ)

Ages & Stages Questionnaire (ASQ) er et kartleggingsverktøy som vurderer barnets utvikling.

ASQ består av et sett av 19 separate spørreskjemaer fra fire måneder og opp til fem år. Hvert spørreskjema inneholder 30 spørsmål om utvikling, fordelt på fem områder: 

  • Kommunikasjon
  • Grovmotorikk
  • Finmotorikk
  • Problemløsning
  • Personlig/sosial kompetanse

Spørsmålene er konkrete og stort sett illustrert med enkle tegninger. I tillegg spørres det om foreldrenes generelle bekymring for barnet. Spørreskjemaene er oversatt til norsk og normert til norske forhold (Janson, 2003). Flere helsestasjoner og også barnehager har tatt i bruk ASQ, og bruk av sjekklister på ulike alderstrinn anbefales også i NOU 2009:22. ASQ anbefales også til bruk i helsestasjonsoppfølgingen av premature barn.

Det forutsettes at tjenestestedet har en plan for implementering av ASQ dersom de ikke allerede bruker dette.

Kursets mål

  • En grundig innføring i administrasjon av ASQ, skåring av svarene, og tolkning av resultatene
  • Drøfting av etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy
  • Praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne
  • Anbefales at ASQ brukes som et verktøy til en samtale
  • Du skal kunne bruke ASQ

Målgruppe

Kurset passer for helsesykepleiere, leger, psykologer og ansatte i barnehager, barnevern og spesialisthelsetjenesten.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.
Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet