Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Sov godt

Barn som strever med søvn er en av hovedgrunnene til at omsorgspersoner oppsøker hjelp i barnets første leveår.

Det viser det seg at mange foreldre ikke får den hjelpen de trenger når problemene oppstår. RBUP har derfor utviklet Sov godt som er et veiledet internett-basert selvhjelpsprogram for foreldre med barn (6 måneder til 3 år) som har søvnproblemer. Programmet er ment som et supplement til tradisjonell oppfølging og veiledning, og ikke en erstatning.

Hva innebærer Sov godt-opplæringen

  • to hele opplæringsdager (med fysisk oppmøte)
  • tre halve veiledningsdager (digitalt)

På opplæringsdagene vil deltakerne få presentert Sov godt-programmet. Deltakerne vil få oppdatert søvnkunnskap og lære om søvntrappen som modell for hvordan man kan jobbe med familier som strever med søvnen.

De påfølgende veiledningsdagene er basert på at deltakerne har med seg case fra egen praksis hvor de får veiledning i tråd med bruk av Sov godt-programmet. Gjennomført kurs vil gi sertifisering i bruk av Sov godt.

Les mer om Sov godt-prosjektet

Kursets mål

Hensikten er at tjenestene skal få økt kompetanse på søvn slik at de kan møte familiers behov for hjelp i tråd med kunnskapsbasert praksis.

  • Få grunnleggende kunnskap om Sov godt programmet og hvordan det fungerer
  • Inneha relevant søvnkunnskap
  • Vite hvordan man jobber etter søvntrappen som modell
  • Hvordan bruke motiverende intervju inn i søvnveiledning
  • Økt evne til å reflektere over egen og andres praksis
  • Bli trygge søvnveiledere

Målgruppe

Programmet er primært ment til bruk for helsesykepleiere på helsestasjonen og for psykologer i førstelinjetjenesten.

Bestill dette kurset

RBUP vil fra våren 2023 tilby opplæring i bruk av Sov godt til tjenestene. For kvalitetssikring av programmet vil vi i første omgang prioritere tjenester som ønsker å bidra til videre forskning på Sov godt. Har dere spørsmål? Ønsker dere å bidra til forskning og utvikling av tjenestetilbudet i kommunene? 

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet

Video: Introduksjonsvideo om søvntrappen