Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Gjennom barneøyne

Barn og unge som pårørende. Hvem er de, hva trenger de og hvordan kan vi snakke om det tabubelagte?

Et erfaringsbasert, dobbelt perspektiv på barns møter med psykisk lidelse - barnets og fagpersonens. Hvordan bruke egne smertefulle erfaringer som profesjonell hjelper? Et hudløst og nært foredrag om det å vokse opp i en familie med alvorlig psykisk lidelse, men også hvordan egne erfaringer kommer til nytte i profesjonelt liv.

"Jeg ser på mamma. Hun ber om en klem. Ber forsiktig om at jeg må gjøre henne frisk. Jeg kjenner blodet fryse i kroppen. Jeg blir kald og stiv. Vil ikke, klarer ikke gi mamma klemmen hun ber om. Kan ikke gjøre henne frisk. Svarer at jeg er på vei ut. I døren hører jeg mammas venninne si at de unge forstår så lite..."

Temaer

  • Psykisk lidelse i familien, sett fra barns perspektiv
  • Fagpersonens perspektiver på barnets situasjon
  • Profesjonelle møter med barn som pårørende, barrierer og muligheter

Foreleser

Grete Lillian Moen er utdannet klinisk barnevernspedagog og familieterapeut og har lang og bred erfaring innen barnevern og psykisk helse. Grete er ansatt som studieleder og spesialrådgiver ved RBUP Øst og Sør.

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 6 timer. Hvis kurset arrangeres digitalt, forutsetter godkjenningen at RBUP kan kontrollere deltakernes digitale tilstedeværelse.

Kursets mål

  • Du får materiale til refleksjon over barn og unge som pårørende og som brukere, med rett til medvirkning
  • Du får nye ideer og perspektiver på din fagutøvelse med barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.
Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet

Målgruppe

Barnehageansatte, skole, helsestasjon, BUP, barnevern, somatiske avdelinger og spesialisthelsetjeneste