RBUP logo

ASEBA

Todagers kurs om bruk av ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) for aldersgruppen 6-18 år.

ASEBA er et sett spørreskjema, som er utviklet i USA (Child Behavior Checklist – CBCL, Youth Self Report – YSR, Teacher Report Form - TRF). Skjemaene har vært brukt i mange år i Norge, spesielt i psykisk helsevern for barn og unge og i PP-tjenesten. Vi vil gjennomgå skjemaet for foreldre (CBCL), ungdom (YSR) og lærere (TRF), så vel som kortversjonen Brief Problem Monitor (BPM).

Skjemaene er benyttet i mange norske forskningsprosjekter. Kurset vil gi en oversikt over ASEBA-skjemaene, deres egenskaper og potensiale. Kurset er lagt opp over to dager, slik at man kan benytte verktøyet mellom de to treffene.

Dag to vil ha mer fokus på erfaringsutveksling og spørsmål av mer praktisk art. Det er anbefalt å delta begge dagene for fullt utbytte av kurset.

Spørreskjemaene vil ikke bli delt ut/sendt ut under kurset da dette er på lisens. Spørreskjema og skåringsprogram selges via ASEBA-Europe

Kursets mål

Formålet med kurset er å gi opplæring i et anerkjent kartleggingsverktøy som er hyppig benyttet i spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester. Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte ASEBA-verktøyet selvstendig, tolke resultatene og gi tilbakemelding til barn, foreldre og skole. Kurset vektlegger deltakernes evne til å bruke resultatene i terapeutiske samtaler med barn, ungdom og familier. Kurset tilbyr også kunnskap om regelverk for skriftlig dokumentasjon og øvelse i skriftlig rapportering av resultater.

Praktiske øvelser vektlegges.

Målgruppe

Ansatte i BUP, PPT, ansatte i barnevernsinstitusjoner og andre relevante tjenester.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet