Logo som leder til forsiden

ASEBA

Todagers kurs om bruk av ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) for aldersgruppen 6-18 år.

ASEBA er et sett spørreskjemaer, som er utviklet i USA (Child Behavior Checklist – CBCL, Youth Self Report – YSR, Teacher Report Form - TRF). Skjemaene har vært brukt i mange år i Norge, spesielt i psykisk helsevern for barn og unge og i PP-tjenesten. ASEBA er også anbefalt som kartleggingsverktøy i barnevernsinstitusjoner.

Kurset vil gi en grunnleggende opplæring i ASEBA-skjemaene, deres egenskaper, potensiale, begrensninger og praktisk bruk.

Kursdagene vil kretse rundt fasene i bruk av skjemaet;

  • Introduksjon av skjemaene
  • Gjennomføring/ administrasjon,
  • Tolkning av resultatene,  
  • Tilbakemeldingssamtalen
  • Dokumentasjon av resultater.

Kurset er lagt opp over to dager, slik at man kan øve på verktøyet mellom de to treffene.

Dag 1 vil gjennomgå skjemaet 6- 18 år for foreldre (CBCL), 11- 18 år for ungdom (YSR) og 6- 18 år for lærere (TRF), så vel som kortversjonen Brief Problem Monitor (BPM). Hvilke muligheter og utfordringer kan vi støte på i bruk av ASEBA?

Dag 2 vil ha mer fokus på erfaringsutveksling og spørsmål av mer praktisk art. Det er anbefalt å delta begge dagene for fullt utbytte av kurset.
Spørreskjema og skåringsprogram selges på lisens og er ikke inkludert i kurset.

Spørreskjemaene vil ikke bli delt ut/sendt ut under kurset da dette er på lisens. Spørreskjema og skåringsprogram selges via ASEBA-Europe

Spørreskjema som brukes i opplæringen under kursdagene vil imidlertid bli delt ut/sendt ut.

Kursdager

12. og 13. februar 2024 - digitalt 

Kursets mål

Formålet med kurset er å gi grunnleggende opplæring i problemkartleggingsverktøyet ASEBA. Etter endt kurs skal deltakerne kunne benytte ASEBA-verktøyet selvstendig, tolke resultatene og gi tilbakemelding til barn, foreldre og skole. Kurset vektlegger deltakernes evne til å bruke resultatene i samtaler med barn, ungdom og familier. Kurset tilbyr også kunnskap om regelverk for skriftlig dokumentasjon og skriftlig rapportering av resultater.

Praktiske øvelser vektlegges.

Målgruppe

Primært ansatte i barnevernsinstitusjoner og evt. andre relevante tjenester.

Vi må normalt ha minst 25 deltakere for å komme til din tjeneste. Ved færre deltakere oppfordrer vi dere til å slå dere sammen med andre som er i kursets målgruppe.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet