Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Working Model of the Child Interview

WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre

Hvilke tanker og følelser har foreldre om sine barn? Dette er et intervju som er utviklet av Zeanah og Benoit og brukes for å kartlegge foreldres indre arbeidsmodeller av sine barn. Å ha kjennskap til foreldres tanker og følelser om sine barn er et godt grunnlag for videre intervensjon. Intensjonen med kurset er å lære hvordan intervjuet kan brukes til videre oppfølging og veiledning av foreldre. Deltakerne vil ikke bli formelt sertifisert i bruken av kodingssystemet, men vil lære å vurdere intervjuet til klinisk bruk. Det vil ikke være fokus på klassifisering av foreldres indre arbeidsmodeller, men heller hvordan deres tanker og følelser kan brukes i klinisk arbeid. Det anbefales at man i tillegg benytter et samspillsobservasjonsverktøy, som for eksempel Crowell-prosedyren, når WMCI benyttes i klinisk arbeid.

Dag 1 - Teoretisk grunnlag og hvordan gjennomføre et Working Model of Child Interview.
Dag 2 - Klinisk tolkning: fortrinnsvis vil deltagernes egne opptak bli brukt som ledd i klinisk forståelse av informasjon som er fremkommet i intervjuet.
Dag 3 - Erfaringsdag

Det anbefales at alle deltakerne i perioden mellom første kursdag og oppfølgingsdagen gjennomfører et øvingsintervju på egen hånd. For at opptakene skal kunne brukes i undervisningen må deltakerne be om skriftlig tillatelse til slik bruk. Opptaket tas med til andre kursdag.

Etter påmeldingsfristen vil du motta intervjuet, oversatt til norsk, og noen relevante artikler som det forventes at man setter seg inn i før kurset.

Kursets mål

  • Få en god forståelse av den teoretiske bakgrunnen for metoden
  • Få innsikt i skåringsmanualene og praktisk erfaring i bruk av disse i løpet av kurset
  • Få praktisk erfaring i bruk av metoden i egen tjeneste
  • Få kunnskap om hvordan skrive rapport
  • Få kunnskap i hvordan se ressurser og utfordringer i samspillet
  • Få kunnskap om hvordan gi tilbakemelding til omsorgspersonene (evt. også erfaring i dette)

Målgruppe

Psykologer - Lege - Jordmor - Helsesykepleier - Familievern - Barnevern – Spesialisthelsetjenesten. Ansatte i BUP og Barnevern som arbeider med behandling eller hjelpetiltak til utsatte familier. Det er en fordel med noe veiledningserfaring.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet