Logo som leder til forsiden

Kiddie-SADS

Innføring i utrednings- og diagnostiseringsverktøyet Kiddie-SADS.

Kiddie–SADS-PL 2016, Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia er et bredt semistrukturert DSM-IV intervju som dekker de fleste psykiske lidelser hos barn og unge. På kurset vil vi gjennomgå hovedintervjuet, være innom de ulike tilleggsintervjuene og se nærmere på intervjuets måleegenskaper. Vi vil jobbe aktivt med refleksjoner omkring praktisk bruk og tilrettelegging av intervjuet.

Kurset går over to dager og praktiske øvelser vektlegges i løpet av kursdagene. Deltakerne bør ha tilgang til å benytte ervervede ferdigheter mellom de to kursdagene for optimalt utbytte av opplæringen.

Kreditering

Norsk psykologforening godkjenner kurset som vedlikeholdskurs for spesialister med 12 timer.

Kursets mål

  • Deltakerne skal kunne benytte intervjuet som et ledd i utredning av barn- og unges psykiske lidelser.
  • Deltakerne skal ha kunnskap om intervjuets måleegenskaper, styrker og svakheter
  • Deltakerne skal kunne tolke resultater og skåre intervjuet
  • Deltakerne skal kunne gi tilbakemelding til barn, ungdom og foreldre etter gjennomført intervju.

Målgruppe

Ansatte i psykisk helsevern og habiliteringstjenester. 

Vi må normalt ha minst 25 deltakere for å komme til din tjeneste. Ved færre deltakere oppfordrer vi dere til å slå dere sammen med andre som er i kursets målgruppe.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet