Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Interkulturell kommunikasjon

Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon med personer med fremmedspråklig bakgrunn i arbeid med asylsøkere og flyktninger?

Kurset dekker temaer som angår:

  • Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?
  • Hvilke psykososiale forhold man bør ta hensyn til i møte med asylsøkere og flyktninger
  • Vanlige eller forventede kommunikasjonsproblemer i møte med personer med fremmedspråklig bakgrunn
  • Kommunikasjonsproblemer knyttet til forestillinger og antakelser
  • Sammenheng mellom kommunikasjon, kultur og holdninger
  • Bevissthet om egne holdninger og reaksjoner
  • Kulturforståelse, kulturkompetanse og kultursensitivitet

Foreleser

Leoul Mekonen er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Han har bred erfaring i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge. Mekonen holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse og sosialt arbeid med etniske minoriteter og han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge.

Kursets mål

  • Deltakerne vil få økt kunnskap om hvilke faktorer som kompliserer kommunikasjon med fremmedspråklige personer
  • Deltakerne vil få økt kunnskap om metoder for å takle misforståelser og konflikter i et interkulturelt møte
  • Deltakerne vil ha en bedre forståelse av hva kulturkompetanse og sensitivitet dreier seg om og hvordan det utvikles.

Målgruppe

Seminaret er nyttig for alle som jobber med barn, ungdom og familier med flyktningbakgrunn. Helse- og sosialarbeidere som har kontakt med eller arbeider med personer med fremmedspråklig og fremmedkulturell bakgrunn, psykologer, leger, barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, lærere, barnehageansatte, ansatte på asylmottak, omsorgssentre, NAV, BUP, fritidsklubber og andre.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet