Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Crowell-prosedyren

Samspillsobservasjon av barn i alderen 1-5 år. En svært viktig del av et helhetlig utrednings- og oppfølgingsarbeid med barn og foreldre.

Crowell-prosedyren er utviklet av Crowell & Feldman, og er en klinisk nyttig samspillsobservasjon. Prosedyren omfatter fri lek, opprydning, såpebobler, fire oppgaver, en kort atskillelse og gjenforening.

Styrken ved metoden er at foreldre og barn både observeres i relativt lite utfordrende situasjoner og situasjoner som stiller større krav til forelderens kompetanse til å hjelpe barnet og tilrettelegge for utviklingsfremmende samspill. Kurset gir ikke grunnlag for formell sertifisering, men er først og fremst ment som en opplæring i klinisk bruk av metoden som et grunnlag for videre oppfølging og veiledning av foreldre. For å kunne benytte metoden kreves det tilgang til et observasjonsrom hvor samspillet kan filmes.

Det er ønskelig at deltakerne gjør et eget opptak mellom første og andre kursdag. Noen av opptakene vil bli brukt i undervisningen andre kursdag, og deltakerne må derfor be foreldrene om skriftlig samtykke til slikt bruk.

  • Dag 1: En kort innføring i samspill som metode, opplæring i hvordan metoden administreres og gjennomgang av skåringskriterier.

  • Dag 2: Gjennomgang av egne observasjoner og erfaringer med metoden.

  • Dag 3: Kunne bli tryggere på å perfeksjonere klinisk anvendelse og vurdering av Crowell-prosedyren. Avholdes rundt seks måneder etter første kursdag.

PsykTestBarn-artikkel som har vurdert måleegenskapene til Crowell-prosedyren.

Kursets mål

  • Samspillsobservasjon
  • Klinisk bruk av metoden
  • Veiledning av foreldre

Målgruppe

Ansatte i BUP og barnevernet, foreldre og barn tiltak og fagteam.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass. 
Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet