Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

NBO opplæring

NBO (Newborn Behavioral Observations) er en fleksibel metode for å observere spedbarn i alderen 0 til 3 måneder.

De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. Det som er nytt er at NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene, og at det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn og samarbeider tett med dem for å løfte spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem.

Innhold

Vi tilbyr en fem dagers opplæring som består av: 2 opplæringsdager (teori) og 3 veiledningsdager

Hver deltager får tilbakemelding på logger i læringsplattformen Canvas og film (under en av veiledningsdagene)

Oppgaver/sertifiseringskrav 

 • Inntil 8 logger leveres i læringsplattformen Canvas 
 • Filme en NBO observasjon fra egen praksis og få tilbakemelding på filmen før andre veiledningsdag.
 • Når du har fått levert og godkjent overstående, skal du levere inn 5 sertifiseringsobservasjoner samlet i Canvas.
 • Mellom opplæringsdagene og de to første veiledningsdagene skal du øve på å observere barnet sammen med foreldrene og praktisere NBO i ditt daglige arbeid, også utenom loggskriving. Dette er viktig for å integrere NBO i din praksis.

Forelesninger:

 • NBO bakgrunn og historikk
 • NBO steg for steg
 • Se barnet snakker til deg
 • Ressursforelesning om spedbarn og søvn
Praktiske øvelser:
 • Praktisk øvelse av NBO elementene to og to på dukker

Rekruttering av barn/familier:

Vi er svært opptatt av å sikre at det blir god kvalitet på arbeidet dere gjør med NBO overfor spedbarnsfamilier. Deltagelse innebærer at du må ha tilgang på nyfødte/spedbarn slik at du kan øve deg ved å gjennomføre NBO observasjoner ukentlig frem til første veiledning og så det samme frem til andre veiledningsdag. Deltageren forberede seg på hvordan rekruttere barn/familier.

Vi ønsker å formidle denne informasjonen før oppstart – slik at du i god tid kan vurdere om du vil få til dette.

NBO som opplæringspakke?

Dersom ditt tjenestested ønsker en felles NBO opplæring for sine ansatte - tilbyr RBUP dette for inntil 25 deltagere. Tjenestestedet har ansvar for å tilrettelegge for at sine ansatte kan gjennomføre opplæringen til normert tid og at det foreligger en plan for hvordan implementere NBO etter endt opplæring. En NBO opplæringspakke koster kr. 120.000,- (inntil 25 deltagere) og eventuelle reisekostnader for 2 NBO trenere kommer i tillegg.

Kursets mål

 • Forstå hvordan nyfødte barn (0-3 mndr) kommuniserer
 • Kjenne til de ulike atferdstilstandene til barnet
 • Forstå AMOR systemet
 • Forstå spedbarnets selvregulerende atferd
 • Kjenne tegnene på overstimulering eller behov for pauser
 • Lære trøsteteknikker for å roe spedbarnet
 • Forstå hvordan støtte foreldrene på en ressursorientert måte med utgangspunkt i foreldrenes egne behov

Målgruppe

NBO-opplæringen egner seg best for fagpersoner som har god erfaring med å håndtere spedbarn, veilede foreldre og ha tilgang til disse under opplæringen.  
Om du arbeider på et sted hvor du ikke møter babyer 0-3 måneder ofte (ukentlig) - må du selv sørge for å få i havn en avtale med føde/barselavdeling eller helsestasjon for å få «tilgang» på barn som du kan utføre NBO observasjoner på i god tid før opplæringen starter.

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.

Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet